top of page

מסכי שליטה ובקרה

כמעט בכל תהליך בעסק שלכם, מתעורר הצורך להצגת הנתונים בצורה ברורה וחדה למשתמשים ולמנהלים השונים. מסכים יעודיים המציגים את תמצית המידע העיסקי הם חלק משיפור מתמיד בתהליכי העבודה ובבקרות השונות.

מסך גדול במחלקת השירות המציג את הקריאות הפתוחות, גרף משימות מחסן בתהליך ביצוע עבור מנהל המחסן ועוד נתונים רבים נוספים.


בדיוק לשם כך נוצר מחולל הפורטלים יחד עם מצב התצוגה המתחלפת.


מסכי תצוגה מתחלפת נועדו להציג מידע בצורה ברורה, כאשר הרשומות מתעדכנות אוטומטית ומתחלפות על המסך בקצב שנקבע (מצב "לוח טיסה").

כלי זה כאמור יעיל מאוד להצגת הנתונים ע"ג מסכי תצוגה במחסן, במוקד שירות או במסכי העבודה של המנהלים.


 

עקרונות הגדרת מסך תצוגה מתחלפת

  • יש להגדיר את עמודות המסך , תנאי השליפה וכו' ככל מסך רגיל

  • במסך הבן היעודי 'הגדרות למסך תצוגה מתחלפת' יש להגדיר 2 פרמטרים

  • כמות רשומות לדף - קובע כמה רשומות יוצגו בכל דף

  • זמן דפדוף בשניות - מגדיר את זמן ההצגה של הרשומות לפני הצגת הדף הבא

  • טעינה חדשה של הנתונים מתבצעת בתחילת כל סבב של דפים. כך למשל עבור 20 קריאות שירות בתצוגה של 10 קריאות בדף, תתבצע שאילתה חדשה רק בתום הצגת כלל 20 הקריאות.


יש לשים לב לדגשים הבאים :

  • במסך תצוגה מתחלפת אין אפשרות ללחוץ על רשומה ולהציג מבט מפורט

  • כמות הרשומות הכללית מוצגת בראש בדף

  • מומלץ להצגה בדפדפן במצב של מסך מלא (F11)

  • ניתן להגדיר מספר טאבים עם נתונים שונים ולבצע בחלפב אוטומטית של התצוגות ע"י תוספים סטנדרטיים לדפדפן.


 

בהצלחה,

סופטסולושנס


352 צפיות0 תגובות

Comentarios


bottom of page