Notebooks and Pens

מערכת ניהול מסמכים

מערכת ניהול נספחים מלאה אל מול תוכנת פריוריטי.

 

Outlook Smile 

 

צירוף מיילים לכל תעודה , איש קשר, לקוח, ספק או מק"ט

תיעוד מלא של כלל המייל , כולל נספחים באופן מיידי במערכת

מנגנון חיפוש מובנה לכלל הנתונים בפריוריטי

המערכת מתאימה אוטומטית לכל גרסת אאוטלוק, פריוריטי, מערכות ZOOM

על שרתי הלקוח או בענן

חיבור קבצים מהמחשב

חיבור כל קובץ מהמחשב האישי או מתיקיה ברשת ישירות לישויות הפריוריטי השונות.

סריקת מסמך חיצוני למערכת וקישורו לישות פריוריטי

הפעלה ישירה של סריקה מתעודות המערכת השונות

החתמה וצירוף מסמכים מהנייד

 

החתמה על כל מסמך פריוריטי סטנדרטי כולל אפשרות לבחירת פורמט המסמך

כוללת אפשרות לחתימת מיקום

צירוף נספחים מלא, כולל צילומים, סריקות ועוד.

המערכת מתאימה לכל נייד עם מערכת הפעלה אנדרואיד

 

סריקת מסמכים

סריקה רציפה של כל תעודות הפריוריטי

זיהוי אוטומטי של התעודה ע"פ ברקוד

מנגנון תצוגה וקישור תעודות וסריקות לא מזוהות

 

החתמת מסמכים

הפעלת פד חתימה או חתימה ע"ג מסך מגע ישירות מתעודות הפריוריטי

החתמת הלקוח ושמירה אוטומטית של הנספח