עבודה במצב של דף בודד

לעיתים, נרצה לאפשר ללקוחותינו לעבוד מול מערכת הפריוריטי ללא שימוש במסכי בן אלא בתצורה של דף בודד. מערכת המחוללים מאפשרת לנו להתייחס לכותרת התעודה, מסכי הטקסט החופשי וכן מסך הנספחים כיחידה אחת ולהציגם בדף בודד.


תצורת עבודה זו שימושית במיוחד עבור דפי נחיתה, פתיחת קריאות שירות, יומן משימות ועוד.
צעד 1 - בניית מסך הכותרת