top of page

מצב אשף

לעיתים קרובות בעבודה מול לקוחות נרצה לייצר מצב בו תהליך יצירת התעודה הינו מובנה.

כך למשל נרצה שהלקוח ימלא תחילה את הנתונים השונים בכותרת קריאת השירות, רק לאחר מכן יקליד את תיאור התקלה במסך הטקסט החופשי , יעלה נספח למערכת ורק לבסוף יסיים את התהליך בצורה מסודרת.

מצב אשף


בדיוק לשם כך נועד הסימון 'אשף' במסך ניהול מסכים ועמודות.

כאשר מסומן מסך אב בדגל זה, המערכת תאפשר מעבר בין כותרת התעודה למסכי הבן ע"פ סדר ההצגה בלבד, כאשר ניתן "לפתוח" טאב חדש בכל צעד נוסף ע"י שימוש בלחצן 'הבא'


דוגמה למסך קריאות שירות , כולל 2 מסכי בן, במצב רגיל :


מסכי הבן נגישים ישרות מכותר התעודה

כך יראה במסך לאחר סימון מצב אשף :


יש להשתמש בלחצן 'הבא' למעבר למסכים

בהצלחה,

סופטסולושנס141 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page